Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνικά Τάξη: ΣΤ' ΔημοτικούΚυριακή, 6 Μαΐου 2012
Facebook ο νέος φίλος των παιδιών τι γνωρίζεις για αυτό;

Με βασηη την συζήτηση που θα γίνει στην τάξη καλείστε να πατήσετε στο λεξικό Λεξικό για να ερμηνεύσετε τις λέξεις ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης.
Έπειτα καλείστε να συζητήσετε στις ομάδες σας αν είναι εφικτό το νέο αυτό μέσο να χρησιμοποιηθεί στην σχολική τάξη και πως; Μπορεί άραγε το Facebook να γίνει ο βοηθός δάσκαλου αλλά και παιδιού. Καλείστε να καταγράψετε τις απόψεις σας και ακολούθως θα γίνει συζήτηση στην τάξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου